2017-08-31

Struktura własnościowa

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego, jest własnością gminy Miasta Opole, która dysponuje majątkiem Szkoły.

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Opola.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Opola.

Szkoła dysponuje powierzoną w sposób nieodpłatny zarząd nieruchomość, własność komunalną Miasta Opole.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor Szkoły sprawuje trwały zarząd nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ulicy Bonczyka 13.