2017-08-31

Redakcja

Adres redakcji biuletynu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu
ul. Bonczyka 13, 45-705 Opole
tel./fax. 77 47 42 887
e-mail: sp8opole@wodip.opole.pl
 

Osoba nadzorująca materiały do umieszczenia na BIP:

dyr. Małgorzata Bagińska
tel: 77 47 42 887
e-mail: dyrektor@pp2.opole.pl

Osoba odpowiedzialna za umieszczanie materiałów na BIP:

starszy referent Jadwiga Zasłona
tel: 77 47 42 887
e-mail: sp8opole@wodip.opole.pl