2017-08-25

Majątek

Majątek na dzień 31.12.2016 r.:

- budynek i boisko 584.674,12 zł

- ogrodzenie 10.561,88 zł

- wyposażenie 287.653,66 zł

- zbiór biblioteczny 64.398,25zł