2017-08-25

Informacje o jednostce

Informacje o jednostce:

- nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Gustawa Morcinka

- adres: 45 – 705 Opole, ul. Bonczyka 13

- numer tel/fax: 077/ 4742887

- e-mail: sp8opole@wodip.opole.pl

- adres strony internetowej: www.sp8opole.wodip.opole.pl

- dyrektor: mgr Małgorzata Bagińska

- wicedyrektor: brak

- główny księgowy: mgr Aneta Darnikowska - Chruściel

- kierownik gospodarczy: mgr Teresa Szpulak

- podmiot udostępniający dane: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Opolu

- odpowiedzialny za treść: mgr Małgorzata Bagińska