2017-09-20

Budżet

 

Budżet:
 
Plan wydatków na 2017 r.
 
Rozdział 80101 Wynagrodzenia i pochodne  1 360 000,00 zł
                                                Wydatki rzeczowe    228 000,00 zł
                                                                                 ----------------------
                                                                                 1 588 000,00 zł
 
Rozdział 80150  Wynagrodzenia i pochodne       31 900,00 zł
                                                 Wydatki rzeczowe        3 300,00 zł
                                                                                   ---------------------
                                                                                        35 200,00 zł
 
Rozdział 85401 Wynagrodzenia i pochodne      167 400,00 zł
                                           Wydatki rzeczowe            14 500,00 zł
                                                                                  ----------------------
                                                                                      181 900,00 zł
 
Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe                5 325,00 zł
 
 
Rozdział 85416 Stypendia uczniowskie                    1 280,00 zł
 
 
Rozdział 85446 Doskonalenie zawodowe                   719,00 zł
 
 
Rozdział 85595                          Dobry start                 8 710,00 zł